Modernizace výuky

CDVUR zajišťuje přípravu a realizaci metodických seminářů a jazykových kurzů se zaměřením na modernizaci výuky, využívání současných ICT a zkvalitňování metodických postupů.

Propojení generací

Projekt je zaměřen na změny způsobu studia a obsahu vzdělávacího programu uskutečňovaného v rámci pregraduálního studia a celoživotního vzdělávání učitelů. Záměrem projektu je spojovat úsilí zkušených pedagogů s nápaditostí a perspektivami začínajících učitelů.

Zkušení lektoři

Zkušený lektorský tým je složen z odborníků z řad domácích i zahraničních vysokoškolských učitelů a metodiků.

Centrum dalšího vzdělávání učitelů ruštiny (CDVUR) je specializované pracoviště při Ústavu slavistiky Filozofické fakulty MU, vytvořené účelově v r. 2010 k zajištění realizace projektu Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruského jazyka na ZŠ a SŠ (2010–2012) v DVPP pro JMK, uskutečňovaného v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.10 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Pracoviště ve své činnosti navazuje na tradici realizace seminářů pro učitele ruského jazyka na středních školách v rámci akreditovaného vzdělávacího programu Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny (2007–2009) a organizačně tak přejímá jednu z dosavadních klíčových aktivit Kabinetu rusistických studií při Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Ve spolupráci se zkušeným lektorským týmem, složeným z odborníků z řad domácích i zahraničních vysokoškolských učitelů, CDVUR zajišťuje přípravu a realizaci metodických seminářů a jazykových kurzů se zaměřením na modernizaci výuky, využívání současných ICT a zkvalitňování metodických postupů v jednotlivých oblastech výuky ruštiny na základních a středních školách Jihomoravského kraje.

Kontaktujte nás

„Hloupí lidé se nejvíc bojí toho, že budou vypadat ještě hloupější.“

Ivo Andrić

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info