Navazující magisterské studium

Co studujete?

Studijní obory – imatrikulace do r. 2018

Studium slovanských jazyků otevírá cestu k téměř 300 000 000 rodilých mluvčí.

Chci studovat