Jihoslovanské jazyky – od alpských svahů až k branám Orientu

 

Sdružená jihoslovanská studia

„Od roku 1998 se snažíme klást důraz na věci, které se netýkají jen jazyka a literatury, ale také geopolitického prostoru, v němž se slovanskými jazyky mluví a píše. Někdy se tomuto přístupu říká areálový, mluvíme tudíž o areálových studiích. Studenti a absolventi totiž potřebují a hlavně budou potřebovat nejen znalosti filologické, ale také vědomosti o areálu, kde se těchto jazyků a literatur užívá. Tlumočníci nebo překladatelé musejí vědět o nejrůznějších souvislostech politických, ekonomických či historických.“

Ivo Pospíšil
vedoucí ústavu

Ústav v číslech

Podrobnější statistiky

Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 25 12
Pedagogičtí pracovníci: 23 11
Profesoři: 1 0
Docenti: 4 1
Odborní asistenti: 10 5
Asistenti: 2 0
Lektoři: 6 5
Odborní a techničtí pracovníci: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 3 2
Celkový počet vyučujících: 35 21
zaměstnanců: 23 10
studentů: 9 9
externistů: 3 2
Celkový počet doktorských studentů: 43 33
z toho v kombinované formě: 10 5

platné ke dni 22. 9. 2020

Lidé na ústavu

Všichni lidé

Kontaktujte nás

Marie Hofmanová

Sekretářka

telefon: 549 49 1575
e‑mail:

Mgr. Bc. Zbyněk Michálek

Správce webu

e‑mail: