Vzděláváme jazykovědce, překladatele a učitele

 

Nabídka oborů

„Od roku 1998 se snažíme klást důraz na věci, které se netýkají jen jazyka a literatury, ale také geopolitického prostoru, v němž se slovanskými jazyky mluví a píše. Někdy se tomuto přístupu říká areálový, mluvíme tudíž o areálových studiích. Studenti a absolventi totiž potřebují a hlavně budou potřebovat nejen znalosti filologické, ale také vědomosti o areálu, kde se těchto jazyků a literatur užívá. Tlumočníci nebo překladatelé musejí vědět o nejrůznějších souvislostech politických, ekonomických či historických.“

Ivo Pospíšil
vedoucí ústavu

Ústav v číslech

Podrobnější statistiky

Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 27 14
Pedagogičtí pracovníci: 25 13
Profesoři: 1 0
Docenti: 4 1
Odborní asistenti: 12 7
Asistenti: 2 0
Lektoři: 6 5
Odborní a techničtí pracovníci: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 8 5
Celkový počet vyučujících: 44 27
zaměstnanců: 26 13
studentů: 10 9
externistů: 8 5
Celkový počet doktorských studentů: 46 35
z toho v kombinované formě: 12 7

platné ke dni 30. 3. 2020

Lidé na ústavu

Všichni lidé

Kontaktujte nás

Marie Hofmanová

Sekretářka

telefon: 549 49 1575
e‑mail:

Mgr. Bc. Zbyněk Michálek

Správce webu

e‑mail: