Ruština v praxi

(zdokonalovací jazykový kurz pro učitele ruštiny na středních a základních školách v rámci DVPP)

Ústav slavistiky FF MU ve školním roce 2023/2024 v návaznosti na předchozí úspěšné programy DVPP opět nabízí v rámci celoživotního vzdělávání zdokonalovací jazykový kurz pro učitele ruštiny na středních a základních školách.

Program nejbližšího setkání
Akreditace

Akreditováno rozhodnutím MŠMT z 11.04.2022 (č.j. MSMT-721/2022-3-39).

Cíle programu

Cílem programu je zlepšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností učitelů ruského jazyka na základních a středních školách. Rozšíření jazykových schopností a upevnění řečových dovedností a návyků frekventantů kurzu bude dosaženo volbou aktuálních témat z oblasti současné mezikulturní komunikace prostřednictvím aktivizujících metod výuky. Součástí kurzu bude také návaznost na metodickou podporu výuky ruštině na základních i středních školách.

Forma

Základní formou vzdělávání je přímá praktická jazyková výuka, zaměřená na rozšíření jazykových znalostí a upevnění řečových dovedností a návyků s využitím jak frontálních, tak skupinových forem výuky, maximálním aktivním zapojováním frekventantů do dyadické i skupinové řečové komunikace na vybraná aktuální témata a využíváním moderní didaktické techniky.

Hodinová dotace

4 půldenní setkání o celkovém rozsahu 16 vyučovacích hodin (4 × 4 hodiny/den).

V rámci každého setkání budou realizovány dva výukové bloky, každý v rozsahu 90 minut.

Setkání se budou konat střídavě v úterý a v pátek (změna vyhrazena), vždy v době 9:00-12:30 hod. (říjen a prosinec 2023, únor a duben 2024).

Úvodní setkání v kurzu se uskuteční v pátek 20. 10. 2023 v 9.00–12.30 hod. v posluchárně A31 na Ústavu slavistiky FF MU (Arne Nováka 1, budova A, 3. podlaží).

Lektorský tým

Kvalifikovaní a zkušení lektoři (převážně rodilí mluvčí) Ústavu slavistiky FF MU.

Účastnický poplatek

2000 Kč (platba nebude požadována současně s podáním přihlášky, ale až po uzavření příjmu přihlášek!)

Účastnický poplatek zahrnuje:

  • 4 půldenní semináře
  • elektronické podklady k jednotlivým seminářům (s možností využití v další výuce)
  • průběžné konzultace s jednotlivými vyučujícími dle požadavků a potřeb účastníků kurzu
  • certifikovaný doklad o absolvování kurzu (nutno absolvovat minimálně 3 ze 4 seminářů)

Způsob podání přihlášky: Přihlášku je třeba podat elektronickou formou.

Termín podání přihlášek: Přihlášku ke studiu lze podat od 1. 6. do 15. 9. 2023.

Kontaktní osoby

Hana Holmanová (referentka pro celoživotní vzdělávání, studijní oddělení FF MU), tel.: 549 49 3237

doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. (garant a organizátor programu, Ústav slavistiky FF MU), tel.: 549 49 3677

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info