Pátek 24. 2. 2017, Ústav slavistiky FF MU, Arna Nováka 1

Dopolední blok – Postgraduální vzdělávání učitelů ruštiny na ZŠ a SŠ

9.00–10.25: Mgr. Josef Šaur, Ph.D. – Současné Rusko a jeho hodnocení zvenčí i zevnitř

Lektor představil současné Rusko z hlediska dodržování demokratických standardů a toho, jak je Rusko hodnoceno mezinárodním společenstvím a samotnými Rusy. Lektor ukázal současné Rusko v několika vybraných sondách: zhodnocení posledních parlamentních prezidentských voleb, dodržování svobody slova, nezávislého soudnictví, hodnocení Ruska v Indexu demokracie a organizací Reportéři bez hranic, hodnocení vnitropolitické situace v Rusku dle průzkumů renomovaného centra Levada. Cílem není Rusko adorovat či démonizovat, ale pouze ho více přiblížit zájemcům z řad vyučujících ruštiny.

10.35–12.00: Mgr. Jana Bumbálková – Vybrané kapitoly z ruského pravopisu

Lektorka se ve svém prakticky zaměřeném zaměstnání soustředila na procvičení některých obtížných pravopisných jevů (pravopis měkkého a tvrdého znaku, výrazů se záporkami a některých zdvojených souhlásek). V teoretické části bylo její vystoupení doplněno o užitečné odkazy na externí webové stránky, které jsou většinou v ruštině a nezřídka obsahují i doplňková on-line interaktivní cvičení, v nichž je možné ověřovat si nabyté znalosti.

Odpolední blok – Jazykový kurz „Ruština v praxi“

13.00–16.00: Mgr. Igor Jelínek, Ph.D. – Зима в русской живописи. Отдых в зимнее время. День защитника отечества

Hlavním tématem obou odpoledních konverzačních seminářů byla „ruská zima“. Toto téma lektor s frekventanty probral jednak ve spojení s tématem ruského malířství, jednak v rámci poznávání a osvojování ruských zeměvědných a etnokulturních reálií. Na závěr připojil informace o historii a tradici oslav Dne obránce vlasti (23. 2.).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info