Bakalářské studium

Co studujete?

Studijní obory – imatrikulace do r. 2018

Studium slavistiky otevírá cestu k poznání řady fascinujících zemí.

Chci studovat