Modernizace výuky

CDVUR zajišťuje přípravu a realizaci metodických seminářů a jazykových kurzů se zaměřením na modernizaci výuky, využívání současných ICT a zkvalitňování metodických postupů.

Propojení generací

Projekt je zaměřen na změny způsobu studia a obsahu vzdělávacího programu uskutečňovaného v rámci pregraduálního studia a celoživotního vzdělávání učitelů. Záměrem projektu je spojovat úsilí zkušených pedagogů s nápaditostí a perspektivami začínajících učitelů.

Zkušení lektoři

Zkušený lektorský tým je složen z odborníků z řad domácích i zahraničních vysokoškolských učitelů a metodiků.

Centrum dalšího vzdělávání učitelů ruštiny (CDVUR) je specializované pracoviště při Ústavu slavistiky Filozofické fakulty MU, vytvořené účelově v r. 2010 k zajištění realizace projektu Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruského jazyka na ZŠ a SŠ (2010–2012) v DVPP pro JMK, uskutečňovaného v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.10 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Pracoviště ve své činnosti navazuje na tradici realizace seminářů pro učitele ruského jazyka na středních školách v rámci akreditovaného vzdělávacího programu Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny (2007–2009) a organizačně tak přejímá jednu z dosavadních klíčových aktivit Kabinetu rusistických studií při Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Ve spolupráci se zkušeným lektorským týmem, složeným z odborníků z řad domácích i zahraničních vysokoškolských učitelů, CDVUR zajišťuje přípravu a realizaci metodických seminářů a jazykových kurzů se zaměřením na modernizaci výuky, využívání současných ICT a zkvalitňování metodických postupů v jednotlivých oblastech výuky ruštiny na základních a středních školách Jihomoravského kraje.

Kontaktujte nás

„Slova jsou jako lidé – nemusíš znát všechny, ale musíš si je umět vybírat.“

Branimir Džoni Štulić

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info