Profil ústavu

Od zřízení ústavu v roce 1995 se postupně dotvářela oborová struktura ústavu. V současné době se zde pěstuje sedmnáct slavistických oborů zaměřených:

V podobě úvodů a sporadických předmětů se objevují též bělorusistika, makedonistika a sorabistika (obor zabývající se Lužickými Srby). V současné době má Ústav slavistiky FF MU akreditováno studium ve všech třech formách včetně sedmi oborů doktorského studia. Na ústavu studuje ve všech třech stupních studia řada zahraničních studentů, předmětová nabídka se rozšiřuje zvaním zahraničních přednášejících, rozsáhlá je nabídka zahraničních stáží.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info