Výměna studentů Filozofické fakulty MU a NNGU N. I. Lobačevského v Nižním Novgorodě

13. 9. 2019

Bez popisku

V podzimním semestru 2019/2020 se opět uskuteční dlouhodobě úspěšný program pravidelné výměny studentů a učitelů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Institutu filologie a žurnalistiky Nižnonovgorodské státní univerzity v Nižním Novgorodu (Ruská federace) v rámci programu meziregionální spolupráce JMK a Nižnonovgorodské oblasti, realizovaného díky finanční podpoře Jihomoravského kraje každoročně v letech 2004–2018.

Také pro tento akademický rok poskytl Jihomoravský kraj na realizaci programu dotaci ve výši 240 000 Kč, což umožní výměnný vzdělávací a poznávací pobyt studentů FF MU a NNGU v Ruské federaci a České republice v rozsahu 30 dnů pro každou stranu.

Za FF MU se měsíční stáže v Nižním Novgorodu (24. 9. – 23. 10. 2019) zúčastní 9 studentů a studentek bakalářského studia rusistických oborů, za ruskou stranu výměnný pobyt na Ústavu slavistiky FF MU absolvuje 8 studentek Institutu filologie a žurnalistiky NNGU, které studují češtinu jako vedlejší obor.

Náplní stáže studentů a studentek FF MU na NNGU (21. 9. – 20. 10. 2019) je intenzivní kurz ruského jazyka a ruské literatury a doplňkový poznávací a kulturní program financovaný NNGU.

Studentky NNGU na FF MU absolvují intenzivní kurz českého jazyka a doprovodný poznávací a kulturní program, financovaný rovněž z dotace JMK. Plánovány jsou např. víkendové exkurze do zajímavých míst Jihomoravského kraje a jeho okolí (Moravský kras, Lednice, Slavkov, Pernštejn, Kroměříž, Tišnov – Svatováclavské hody) a také Brna a okolí, návštěva dvou divadelních představení, koncertu a klubových akcí. Ruské studentky se také zúčastní různých akcí pořádaných fakultou nebo univerzitou, jako např. Semestrstart nebo Noc vědců.

O stážistky z Nižního Novgorodu se kromě pracovníků a učitelů Ústavu slavistiky budou nepřetržitě individuálně starat volontérky z řad studentů rusistických oborů na FF MU.

Na těchto stránkách budou průběžně zveřejňovány zprávy, informace a fotodokumentace z jednotlivých akcí. Všechny příspěvky budou také sdíleny na oficiální Facebookovou stránku Ústavu slavistiky FF MU, kde bude možné se do projektu aktivně zapojit dotazy, nabídkami spolupráce, informacemi, kontakty atd.

Zájemcům o projekt doporučujeme zhlédnout propagační video, natočené pracovníky NNGU v r. 2015.

Finančně podpořil Jihomoravský kraj


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info