Bez popisku

Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii

(Pavel KREJČÍ, Brno: Masarykova univerzita, 2022, ISBN 978-80-280-0133-9, 251 s.)

Publikace kontrastivního charakteru se věnuje frazeologii češtiny, chorvatštiny a bulharštiny (v teoretické rovině pak i slovenštiny). Autor se zaměřuje na frazémy, jež ve své struktuře obsahují toponymický komponent. Tyto frazémy analyzuje a konfrontuje z hlediska formálního, sémantického, motivačního a typologického a všímá si i hlediska jejich původu. Publikace zahrnuje v potřebné míře též teorii vlastního jména. Nedílnou součást knihy tvoří kapitoly představující zásadní české, slovenské, chorvatské a bulharské frazeologické teorie a také ucelený přehled česko-slovenské a jihoslovanské (tj. bulharské a [post]jugoslávské) frazeologické literatury.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info