Bez popisku
JORDAN, Peter, Přemysl MÁCHA, Luděk KRTIČKA, Marika BALODE, Alexis SANCHO REINOSO, Uršula OBRUSNÍK and Pavel PILCH. Place-Name Politics in Multilingual Areas : A Comparative Study of Southern Carinthia (Austria) and the Těšín/Cieszyn Area (Czechia). 1. vyd. London: Palgrave Macmillan, 2021. 630 pp. Palgrave Studies in Minority Languages and Communities. ISBN 978-3-030-69487-6. doi:10.1007/978-3-030-69488-3.

 

Monografie je výsledkem práce mezinárodního týmu, jenž se zabýval mapováním a komparací jazykové, politické a zeměpisné situace v multietnických oblastech, konkrétně na Těšínsku (česká část Těšínského Slezska) a v Korutanech. Primárním cílem výzkumu je odhalit, jakou roli hrají v těchto oblastech toponyma. Zkoumán je vztah mezi koncepty „identity“, „domova“, „vlasti“, ale též symbolická „moc“ místních jmen. Případové studie jsou vztaženy k akademickému i politickému kontextu výzkumu, reagují na současné i minulé debaty k této problematice, jež se odehrávají a odehrávaly v oblasti společenskovědní, a reflektují i aktuální politické klima v Rakousku a České republice. Výzkum zaměřený antropologicky, geograficky a sociolingvisticky (socio-onomasticky) nabývá vskutku multidisciplinárních rozměrů a odhaluje z mnoha hledisek složitou síť vztahů, názorů, jevů a obecně multietnických a multijazykových otázek, než se snaží poskytnout odpovědi. Publikace vyšla v roce 2021 v Londýně v rámci ediční řady „Palgrave Studies in Minority Languages and Communities“ nakladatelství Palgrave Macmillan.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info