Ústav slavistiky

Ruština v praxi

CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ RUŠTINY

při Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity


zve učitele ruštiny na základních a středních školách na zdokonalovací jazykový kurz v rámci DVPP

RUŠTINA V PRAXI

 

 • akreditace MŠMT ČR
 • přímá návaznost na úspěšný projekt „Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruského jazyka na ZŠ a SŠ v DVPP pro JMK“ (2010–2018)


Forma a obsah vzdělávání:

 • prakticky zaměřené tematické jazykové semináře
 • tematicky orientovaná jazyková a konverzační cvičení


Rozsah kurzu:

 • celkem 16 hodin (4 setkání, vždy 2 × 2 vyučovací hodiny)


Harmonogram:

 • říjen a prosinec 2020, únor a duben 2021, vždy v pátek dopoledne od 9.00 do 13.00 hod.


Zahájení kurzu:

 • říjen 2020


Místo konání:

 • Ústav slavistiky FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno


Cena:

 • 2000 Kč


Realizační tým:

 • vědecko-pedagogičtí pracovníci a lektoři (rodilí mluvčí) Ústavu slavistiky FF MU

Přínos:

 • rozšíření a aktualizace vědomostí z oblasti ruských reálií a lingvoreálií
 • prohloubení řečových dovedností v různých sférách komunikace
 • užitečné kontakty a výměna zkušeností s kolegy a odborníky z Vaší profesní sféry
 • certifikát o absolvování akreditovaného programu DVPP


Přihlášky:

 

Těšíme se na Vás!


Za realizační tým CDVUR při Ústavu slavistiky FF MU
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Ústav slavistiky FF MU
Arna Nováka 1
602 00 Brno
tel.: +420 549 49 3677

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info