Kolokvium Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI: pragmatika – syntax – sémantika

Přinášíme několik fotografií z kolokvia Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI: pragmatika – syntax – sémantika, které proběhlo 10. května 2019 v zasedacím sále děkanátu FF MU. Podrobnosti a program zde.