Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech

Dne 8. prosince 2015 se uskutečnilo tradiční brněnské česko-slovenské setkání českých a slovenských akademiků. Konference nesla název Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech a byla zaměřena na jazykovědné, literárněvědné, kulturologické, translatologické, historické a sociálněvědní aspekty české a slovenské prózy a její tvaroslovné rysy, na její vývoj, experimenty, vzájemné vztahy a působení, na analýzy dosud méně známých nebo neznámých prozaických textů vzdálené minulosti i žhavé současnosti, včetně překladů, a tedy otázek translatologických, recepčních, čtenářských. Jako vždy v případě brněnských česko-slovenských konferencí nešlo jen o jazyk a literaturu, filologii, ale také a zejména o širší kulturní souvislosti, o poetiku i politiku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info