Ústav slavistiky

Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky V

Dne 28. listopadu 2014 se v zasedací místnosti děkanátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity konala
jednodenní konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky, která byla již pátou v pořadí a kterou zorganizoval seminář východoslovanských jazyků a literatur Ústavu slavistiky FF MU v Brně ve spolupráci s Českou asociací slavistů. Konference byla tentokrát uspořádána u příležitosti dvou jubileí našich význačných rusistů: jednak nedožitých 90. narozenin prof. PhDr. Jiřího Jiráčka, DrSc., jednak 70. narozenin doc. PhDr. Aleše Brandnera, CSc. Podrobná zpráva z konference je k dispozici zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info