Překlad a jeho výzvy

  • 11. května 2023
    9:00
  • Ústav slavistiky FF MU

Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

srdečně zve na doktorandskou konferenci na téma

Překlad a jeho výzvy

Doktorandská konference je koncipována jako setkání nad tématy připravovaných disertačních prací a prezentace badatelských aktivit doktorských studentů FF MU v rámci projektu Překlad a jeho lexikografická podpora v slovanském jazykovém a kulturním areálu.

Konference se bude konat prezenčně 11. 5. 2023 v prostorách Ústavu slavistiky FF MU.

Prezentace jednotlivých příspěvků – v rámci 15 minut.

Důležité termíny:

  • nahlášení názvu příspěvku: do 1. 3. 2023 na e-mail: ekrejcova@phil.muni.cz
  • zaslání hotového textu: do 20. 4. 2023 na e-mail: ekrejcova@phil.muni.cz

Pokyny pro autory:

https://www.phil.muni.cz/journal/proudy/editorial/proudy-pokyny-pro-autory.pdf

 

PROGRAM

11. 5. 2023

posluchárna A31

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Arna Nováka 1, budova A, 3. poschodí (Ústav slavistiky)

9:00–9:30 – registrace účastníků

9:30–zahájení konference

Moderuje: Daria Kulagina

9:30–9:45 Šimon Tesař (Masarykova univerzita)

Čeština v srbském Banátu

9:45–10:00 Vojtěch Adam (Masarykova univerzita)

K ekvivalenci v právní terminologii

10:00–10:15 Dejan Draganov (Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského)

Терминологизацията като фактор на външната системност в терминологията на материалното наказателно право

10:15–10:30 Mariia Shapirko (Univerzita Karlova)

Překlady mytologém do češtiny, ruštiny a ukrajinštiny ve světě Harryho Pottera

10:30–10:45 diskuse

Moderuje: Anna Caldrová

10:45–11:00 Anna Caldrová (Masarykova univerzita)

Od azbuky po zemljanku – ruské etnografické reálie v českém prostředí

11:00–11:15 Daria Kulagina (Masarykova univerzita)

Sémantika lexému „škola“ v češtině a ruštině (kontrastivní analýza)

11:15–11:30 Alena Danyiová (Masarykova univerzita)

Антропонимы в русских и белорусских сказках (их этимология, особенности перевода и роль в сказках)

11:30–11:45 Maxim Dyumin (Masarykova univerzita)

Analytické projevy v ruštině: současná situace

11:45–12.00 Finka Sirakova (Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského)

Наблюдение върху сложните предлози в българския език

12.00–12.15 diskuse

12:15–12:30 přestávka na kávu

Moderuje: Dominika Kubišová

12.30–12:45 Tereza Bojanovská (Masarykova univerzita)

Systém demonstrativních zájmen ve staroslověnštině v komparaci se současnou češtinou a ruštinou

12:45–13:00 Hanna Aleksiayevich (Masarykova univerzita)

Český jazykový vliv na jinoslovanské písemnictví 15.–17. stol.

13:00–13:15 Oleksandr Stukalo (Univerzita Karlova)

Mezijazykové interference ve slohových pracích studentů Českého centra Kyjev

13:15–13:30 – diskuse

Moderuje: Šimon Tesař

13:30–13:45 Anastasiia Hoisa (Masarykova univerzita)

Společensko-politické reálie a způsoby jejich přenosu v procesu překladu literárního textu

13:45–14:00 Kamila Adamcová (Masarykova univerzita)

Jazyk polské politiky v českých médiích

14:00–14:15 Dominika Kubišová (Masarykova univerzita)

Jazyk politických elít: verbálny súboj prezidenta a premiéra

14:15–14:30 Kosta Slavov (Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského)

Фразеологизми в съвременната българска публична реч

14:30–14:45 Taťjana Zaňko (Masarykova univerzita)

Transformační potenciál frazémů biblického původu v českém a ruském mediálním diskurzu

14:45–15:00 Závěrečná diskuse

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu v programu.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info