Pozvánka: Kulatý stůl – Překlad a jeho výzvy 13. 5. 2022

  • 13. května 2022
    9:00
  • Ústav slavistiky FF MU

Семинарът по южнославянски филологии и балканистика на
Катедрата по славистика, Философски факултет, Маsариков университет в Бърно
организира кръгла маса на тема

„Преводът и неговите предизвикателства“

която ще се проведе в Катедрата по славистика на Масариковия университет на 13.5.2022.
Тематични области за изказвания и дискусии – преводът и неговото преподаване в академична среда, речници и пособия в помощ на подготовката на бъдещите преводачи, специфики на специализирания превод, славянският художествен превод и др.
Заявки за изказвания (10 мин.) се приемат на адрес: ekrejcova@phil.muni.cz до 31.3.2022.
Работен език – български.
Кръглата маса ще се проведе присъствено, не се предвижда дистанционно или хибридно участие.
Такса правоучастие и публикация на изказванията не се предвиждат.
От името на организационния комитет: доц. д-р Елена Крейчова.

 

Предварителна програма

Кръгла маса

ПРЕВОДЪТ И НЕГОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Аудитория А31

Сграда А, 3-ти етаж, Катедра по славистика, Философски факултет

адрес Arne Nováka 1, Brno

9.15 – 9.45 регистрация

10.00 Официално откриване на кръглата маса, официални снимки, приветствено слово на доц. Вацлав Щепанек, зам.-ръководител на Катедрата по славистика и на доц. Елена Крейчова, организатор на кръглата маса

10.15 – 1. блок

проф. д.ф.н. Жоржета Чолакова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) Стратегии при превод на проза и поезия

д-р Борислав Борисов (Пловдивски университет Паисий Хилендарски)

Стратегии при превод на проза и филм

доц. Добромир Григоров (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Как се съотнасят езиковата и културната преводимост (бележки върху поезията на Франтишек Халас и Иржи Коларж)

Дискусия

 

11.15 – 2. блок

д-р Мария Пилева (Институт за литература – Българска академия на науките)

За два преводни образeцa на Флойд Бляк

д-р Божана Нишева (Карлов университет, Прага)

За преводимото и непреводимото в семи(о)фейлетоните Обувките на Масарик на Владимир Мацура

д-р Маргарита Руменова (Бърно) Непреводими главоблъсканици при превод на художествена литература от чешки на български език

доц. Надежда Сталянова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Превод и политическа коректност

Дискусия

12.15 – 12.30 кафе пауза

12.30 – 3. блок

доц. Радост Железарова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Осем години Конферентен превод за слависти в СУ Св. Климент Охридски – равносметка и поглед напред

д-р Моника Фаркаш-Барати (Сегедски университет SZTE)

Магистърската програма „Писмен и устен превод“ в Сегедския университет

доц. Павел Крейчи (Масaриков университет) Семинарът по превод – възможна и изпитана методология

 

Дискусия

13.30 – 4. блок

д-р Мария Дудаш (Будапещенски университет ELTE) Най-новите онлайн речници в Унгария

ас. Елена Руневска (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Фокус върху думите – текстове и лексикални задачи за напреднали

доц. Елена Крейчова (Масaриков университет) Подготовка на бъдещите преводачи – нови публикации за преподаване на лексика – български език като чужд за напреднали

 

Дискусия

 

15.00 – обед в ресторант U Čápa

 

Fotogalerie ze setkání

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info