Výstava Cesta sv. Cyrila a Metoděje a jejich žáků

19. 10. 2022

Ústav slavistiky FF MU a Bulharský kulturní institut v Praze spolu s Cyrilo-metodějským výzkumným ústavem při Bulharské akademii věd zvou na výstavu Cesta sv. Cyrila a Metoděje a jejich žáků.

Vernisáž se bude konat 9. 11.2022 od 15.30 hod. v prostorách Ústavu slavistiky Filozofické fakulty MU, budova A, 3.patro.
Vernisáž zahájí prof. Silvia Barlievová z Cyrilo-metodějského výzkumného ústavu v Sofii.

Ústav slavistiky FF MU společně s Bulharským kulturním institutem v Praze a s Cyrilo-metodějským výzkumným ústavem BAV v Sofii představují dokumentární výstavu Cesta sv. Cyrila a Metoděje a jejich žáků. Výstava je součástí projektu „Kulturní poutě Cyrila a Metoděje“ v rámci programu Cultural Routes of the Council of Europe. Prostřednictvím cestování prostorem i časem se snaží ukázat, jak se z dědictví jednotlivých evropských národů a zemí stává naše společné kulturní dědictví. Tento program představuje kanál pro mezikulturní dialog a podporuje hlubší poznání a pochopení evropské kulturní identity, zachování a obnovu přírodního a kulturního dědictví. Expozice představuje jen několik opěrných bodů v díle našich prvoučitelů a jejich následovníků a stejně tak i symbolická místa – tak, jak je známe z historických pramenů o jejich díle i z cyrilometodějské tradice udržované po staletí.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info