Vybraná témata z interkulturní komunikace (Rusko/Česká republika)

22. 9. 2021

Bez popisku

Ráda bychom studentům slavistiky nabídli možnost účastnit se blokové výuky (termín ještě není stanoven, nicméně výuka bude online, 3 × 90 minut) v kurzu Vybraná témata z interkulturní komunikace (Rusko/Česká republika) https://is.muni.cz/auth/predmet/cus/podzim2021/CJV_R_KULT

Témata:

1.           Из истории русского языка

1.1.       Происхождение русского языка

1.2.       Русский национальный язык 18-19 вв.

1.3.       Русский язык советского периода

1.4.       Современный русский язык

2.           Русский язык в языковой системе

2.1.       Лексический состав современного русского языка в сфере употребления (неологизмы, слова иностранного происхождения, архаизмы)

3.           Русский язык в межкультурной коммуникации

Преподаватель: Т. Морозкина, доцент, кандидат филологических наук, Ульяновский гос. пед. университет (РФ)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info