Spolupráce na řešení grantu Erasmus+

9. 8. 2022

Bez popisku

Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno se jako partner podílí na řešení grantu Erasmus+ 2021-1-SK01-KA220-HED-000022917 The innovation of the concept and curriculum of doctoral study programs and increasing their effectiveness (Inovácia koncepcie a študijných plánov doktorandských študijných programov a zvýšenie ich efektívnosti), jehož nositelem je Katedra rusistiky FF UCM v Trnavě.

Projekt je zaměřen na zdokonalení koncepce doktorských programů na zúčastněných pracovištích, kterými jsou jednak Katedra rusistiky Filozofické fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, jednak pak spoluřešitelé projektu – Ústav slavistiky FF MU v Brně a Katedra řecké a slovanské filologie Univerzity v Granadě (Španělsko). Hlavním koordinátorem projektu je doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.

Projekt bude probíhat v době od 01. 05. 2022 do 30. 04. 2025.

Bližší informace o projektu, jeho zaměření i průběhu lze nalézt na webové stránce nositele projektu, kterým je Katedra rusistiky FF UCM v Trnavě na internetové adrese http://krus.ff.ucm.sk/sk/erasmus/.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info