Přednáškový cyklus Poézia a preklad

29. 12. 2022

Bez popisku

Dovolujeme si Vám doporučit přednáškový cyklus, který v rámci projektu hostujících profesorů pronese špičkový, mezinárodně respektovaný vědec a slovesný umělec, jehož básnická díla jsou překládána do různých jazyků.

Cyklus se uskuteční v jarním semestru ve dnech 20.–24. března 2023. V ISu ho najdete pod kódem SLAV06 Poézia a preklad. Předmět je otevřen všem studentům a zájemcům.

Stručně ho tu představíme v malém medailonu.

Prof. PhDr. Ján Zambor, CSc. (roč. 1947)

je slovenský literární vědec, teoretik a historik literatury, odborník na světovou poezii a její překladatel (především z ruštiny, ukrajinštiny a španělštiny), teoretik překladu / translatolog a versolog. Narodil se Tušické Nové Vsi u Michalovců, střední všeobecně vzdělávací školu (jak se tehdy říkalo gymnáziu) absolvoval v Michalovcích roku 1965, po krátkém učitelském působení na základní škole vystudoval v letech 1966–1971 na tehdejší Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika (nyní Prešovská univerzita) v Prešově slovenštinu a ruštinu; poté pracoval jako redaktor košického nakladatelství a studoval vědeckou aspiranturu (přibližně nynější doktorské studium) v Prešově, kde obhájil disertaci na téma Ivan Krasko a česká poézia na prelome storočia; poté následovala literárně dramatická redakce Československého rozhlasu v Košicích. Od roku 1983 bydlí i s rodinou v Bratislavě (Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, redaktor časopisu Dotyky, od počátku 90. let minulého století pracoval na katedře slovenské literatury a literární vědy Filozofické fakulty Univerzity Komenského, nějakou dobu i na Ústavu svetovej literatúry SAV. Od roku 2018 je emeritním profesorem.

Z jeho původní básnické tvorby ve výběru uvádím básnické sbírky Zelený večer (1977), Neodkladné (1980), Kôň na sídlisku (1983), Plné dni (1988), Pod jedovatým stromom (1995), Soprán dažďových kvapiek (2000), Dom plný neviditeľných (2014), Brána (2020) aj. Za řadu z nich dostával různé ceny; výbory jeho básní byly přeloženy do několika jazyků.

Literárněvědné knižní publikace (obdržel za ně řadu různých cen a prémií):

Ivan Krasko a poézia českej moderny (1981)

Báseň a ticho. O poézii slovenských, ruských a španielskych básnikov (1997)

Preklad ako umenie (2000)

Interpretácia a poetika. O poézii slovenských básnikov 20. storočia (2005)

Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu (2010)

Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách (2013)

Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách (2016)

Stavebnosť básne (2018)

Samo Bohdan Hroboň: Prosbopej slovenského chorľavca žobráka. V interpretácii Jána Zambora (2020 prémia Klubu nezávislých spisovateľov)

Mimo jiné editor a autor knih:

Voľný verš v slovenskej poézii (1983)

Equivalencias / Equivalences. Revista Internacional de Poesía. 24. Antología de la poesía eslovaca contemporánea (1993)

Slovenská literatúra v jedenástich interpretáciách (2001)

výbory poezie Pavla Horova, Laca Novomeského, Františka Andraščíka

čtyři díly Portrétů slovenských spisovatelů (1998-2007)

Hviezdoslav v interpretáciách (2009)

Samo Bohdan Hroboň: Prosbopej slovenského chorľavca žobráka. V interpretácii Jána Zambora. (2020)

Přeložil nebo se podílel na překladech:

poezie ruské (Lermontov, Brjusov, Puškin, Achmatovová, Cvetajevová, Ajgí, Chlebnikov, Mandelštam, Pasternak), ukrajinské (Pavlo Tyčyna, Ivan Franko, Dmytro Pavlyčko), české (Seifert), španělské a hispanoamerické (Hernández, Aleixandre, Padrón, Svatý Jan z/od Kříže, Borges, Lorca, Manrique).

Dále je sestavovatelem a překladatelem:

antologie Zaľúbený prach. Z poézie španielskeho baroka (2001)

Ruská moderna (2011, podíl na překladu)

Kniha ruskej poézie (2011)

Kniha španielskej poézie (2021).


Za jazykové spolupráce překládá japonská haiku (2019, 2022), ze staroslověnštiny přeložil slavnou báseň Proglas připisovanou Konstantinu Filozofovi (2013).

 

(autor medailonku Ivo Pospíšil)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info