Nabídka stáže na Běloruské státní univerzitě v Minsku

13. 9. 2019

V jarním semestru tohoto akademického roku bude možné zúčastnit se šestitýdenního studijního pobytu na Filologické fakultě Běloruské státní univerzity v Minsku (předpokládaný termín od poloviny března do konce dubna). Půjde o výměnnou praxi, které se podle dohody s minskou stranou zúčastní 10 studentů-rusistů Ústavu slavistiky FF MU, z Minska přijede do Brna 10 studentů bohemistiky. Veškeré finanční výdaje si hradí účastníci sami. Naši studenti před odjezdem do Minska obdrží finanční podporu na tzv. mobilitu studentů, která v daném případě může představovat maximální částku 15 000 Kč na celý pobyt. Částku na mobilitu uděluje MŠMT ČR prostřednictvím rektorátu univerzity. Protože jde o výměnu, zaplatí běloruští studenti našim studentům koleje v Minsku a obdobně naši studenti před odjezdem na stáž uhradí poplatek za pobyt na našich kolejích minským studentům.

Závazné přihlášky přijímá doc. A. Brandner (je možné přihlásit se i elektronickou poštou). Vážní zájemci nechť nahlásí tyto údaje:

1. Jméno a příjmení

2. Datum narození

3. Kontaktní adresa

4. Číslo mobilu

5. Elektronická adresa

6. Číslo pasu

7. Platnost pasu do: (pas musí být platný ještě půl roku po návratu ze stáže)

Na začátku kalendářního roku bude pro přihlášené studenty svolána instruktážní schůz­ka, na níž získají potřebné informace.

Více článků

Přehled všech článků