Nabídka mobilit programu CEEPUS

12. 11. 2021

Bez popisku

Vážení kolegové, obracíme se na Vás s nabídkou ohledně mobilit programu CEEPUS:

 

CEEPUS 2022/2023

Požadované údaje:

  • jméno studenta nebo vyučujícího, který má zájem stipendium čerpat;
  • název univerzity, kam chce vyjet (seznam partnerských univerzit zapojených do sítě najdete níže);
  • typ mobility, o kterou půjde: student → 4 měsíce, doktorand → 1–2 měsíce, vyučující (s povinností zapojit se na hostitelské univerzitě do výuky) → max. 1 měsíc;
  • v jakém semestru chce daná osoba vyjet: zimní 2022, letní 2023.

Partnerské univerzity v rámci sítě CEEPUS pro akademický rok 2022/2023

Chorvatsko

Záhřeb:        University of Zagreb

Maďarsko

Budapešť:    Eötvös Loránd University

Budapešť:    Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary

Debrecenín: University of Debrecen

Segedín:      University of Szeged

Polsko

Krakov:       Jagiellonian University in Cracow

Lublin:        The John Paul II Catholic University of Lublin

Poznaň:       Adam Mickiewicz University Poznań

Varšava:      Warsaw University

Vratislav:     University of Wroclaw

Rakousko

Vídeň:         University of Vienna (Finno-Ugristik)

                     University of Vienna (Nederlandistik)

                     University of Vienna (Slawistik)

                     University of Vienna (Austrian Studies)

Rumunsko

Bukurešť:    University of Bucharest

Slovenská republika

Bratislava:   Comenius University in Bratislava

Slovinsko

Lublaň:        University of Ljubljana

Srbsko

Bělehrad:     Belgrade University

Nový Sad:   University of Novi Sad


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info