Exkurze do Mikulčic

29. 4. 2019

Výuka staroslověnštiny je jeden ze stěžejních předmětů slavistických studijních programů. V rámci výuky o velkomoravské misi slovanských věrozvěstů sv. Konstantina-Cyrila a sv. Metoděje, během které naše fakulta připravuje odborníky na tuto problematiku, jsme umožnili studentům využít geografické blízkosti místa jejich studia a historického velkomoravského sídelního komplexu a dostali jsme je přímo „do terénu“. Navštívili jsme s nimi místa, která jsou spojena nejen s dějinami českého a slovenského národa, ale i s kulturním dědictvím celého slovanského světa. Zpřístupnění širšího historického kontextu univerzitní výuku bezpochyby obohatilo o další rozměr a zkvalitní přípravu budoucích odborníků z Masarykovy univerzity na velkomoravskou problematiku. Tato exkurze splnila naši snahu zprostředkovat studentům aktuální výsledky výzkumu Velkomoravského osídlení u nás, rozvíjet jejich zájem o výzkum a ukazovat interdisciplinaritu v praxi, což je v souladu s pojetím projektu jako „slavistickou dílnou“, kde se mladší, začínající badatelé a potenciální zájemci o výzkum, učí od starších a zkušenějších kolegů. Exkurze spočívala v návštěvě Slovanského hradiště v Mikulčicích (Masarykovo muzeum, Hodonín), kde se v 8. a 9. století nacházel velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha. Je to rovněž místo možného působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina-Cyrila a sv. Metoděje. Exkurze se uskutečnila ve spolupráci s PhDr. Františkem Synkem, vedoucím památníku v Mikulčicích.

Více článků

Přehled všech článků