Ústav slavistiky

Centrum dalšího vzdělávání učitelů ruštiny

Centrum dalšího vzdělávání učitelů ruštiny (CDVUR) je specializované pracoviště při Ústavu slavistiky Filozofické fakulty MU, vytvořené účelově v r. 2010 k zajištění realizace projektu Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruského jazyka na ZŠ a SŠ (2010–2012) v DVPP pro JMK, uskutečňovaného v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.10 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Pracoviště ve své činnosti navazuje na tradici realizace seminářů pro učitele ruského jazyka na středních školách v rámci akreditovaného vzdělávacího programu Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny (2007–2009) a organizačně tak přejímá jednu z dosavadních klíčových aktivit Kabinetu rusistických studií při Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Ve spolupráci se zkušeným lektorským týmem, složeným z odborníků z řad domácích i zahraničních vysokoškolských učitelů, CDVUR zajišťuje přípravu a realizaci metodických seminářů a jazykových kurzů se zaměřením na modernizaci výuky, využívání současných ICT a zkvalitňování metodických postupů v jednotlivých oblastech výuky ruštiny na základních a středních školách Jihomoravského kraje.

Od podzimu 2021 centrum zahajuje nové webináře pro učitele ruštiny na středních a základních školách v rámci DVPP Ruština a současné Rusko.

 

Informace o uskutečněných akcích a fotografie z nich naleznete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info